Alla samlingar
Leverans
Hur levereras min mat?
Transport i kylbil - Gordon Delivery
Transport i kylbil - Gordon Delivery
Ophelia avatar
Skrivet av Ophelia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Varför genomför vi denna ändring?


Vi strävar alltid efter att finna bättre lösningar för att bevara och upprätthålla kvaliteten på våra produkter, även om vi alltid har haft kyltransport från våra produktionslokaler till diverse terminaler runt omkring i landet. På marknaden har det tidigare inte funnits många aktörer som erbjudit kyltransport från terminalen till kunderna, vilket är anledningen till att kylelementen i matkassen tidigare var nödvändiga. Vi går nu över till en transportör som erbjuder kylda leveransfordon, och får därigenom en mer kontrollerad kylkedja fram till våra kunder. Det ger oss större förutsägbarhet vid tillfällen då utetemperaturen varierar, och vi vet med säkerhet att bilarna – oavsett om det är 5 eller 28 grader ute – kommer att hålla en temperatur på 2-4 grader.

Miljöeffekt

Genom att ha möjlighet till att utesluta kyl-element under transport, bidrar detta till goda miljöeffekter. Vi får ett mindre behov av att producera is, och sparar därmed på miljön genom att kompensera upp kylkedjan genom kylbilar under samtliga led av transportkedjan. I tillägg till detta, får vi en lättare vikt på transporten, vilket utgör ett mindre utsläpp av våra budbilar. Som kund får du även mindre källsortering, samtidigt som du mottar råvaror av yttersta kvalitet.

Formell övergång

När vi beräknar mängd kyl-element som vi använder i matkassen, tar vi utgångspunkt i tiden det tar för att transportera matkassarna ut till er som kund från terminal. Vår formella övergång av ansvar går över till er som kund i samma stund som kassen är levererad. Det är svårt för oss att kunna garantera råvarornas mattrygghet, om vi hade tagit enstaka kunder i beaktning som väntar 2-3 timmar med att ta hand om råvarorna och tillgodose att dem kommer på kylning efter leveranstillfället. Ni har därmed tracking-länken till hjälp, där ni kan se vart chauffören befinner sig i realtid under det estimerade tidsfönstret, och skickar ut SMS när matkassen är levererad.

Fick du svar på din fråga?