Alla samlingar
Om tjänsten
Linas engagemang inom djurvälfärd 
Linas engagemang inom djurvälfärd 

Linas Matkasse har sedan starten 2008 tagit aktiv ställning för god djurvälfärd och fortsätter ständigt att kravställa mot leverantörerna.

Oda avatar
Skrivet av Oda
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vårt engagemang inom djurvälfärd

Linas Matkasse har sedan starten 2008 tagit aktiv ställning för god djurvälfärd genom att endast köpa svenskt kött. Svensk djurvälfärd och gällande lagstiftning är världsledande och ställer mycket höga krav på producenterna. Vi är stolta över produkterna i våra matkassar och du som kund kan känna dig trygg med ditt val av Linas Matkasse.Läs gärna igenom hela denna sida för mer detaljer men här följer en sammanfattning av Linas Matkasses val:

 • Alla våra varuleverantörer har skrivit på Linas Matkasses policy Code of conduct (uppförandekod).

 • Kött: endast kött som är från Sverige – det vill säga fött, uppfött och slaktat i Sverige (med undantag för regionsspecifika delikatesser)

 • Fisk: WWFs fiskguide efterföljs. Rödlistade arter undviks, och krav hos leverantörerna är att prioritera miljömässig hållbarhet.

 • Ägg: Endast ägg från frigående höns (inomhus eller utomhus), eftersom höns som föds upp och lever i bur inte är förenliga med god djurvård. Ekologiska ägg prefereras.

 • Fågel: endast svensk fågel uppfödd enligt svensk djurskyddslag, Jordbruksverkets föreskrifter samt Svensk Fågels Djuromsorgsprogram. Vi på Linas Matkasse väljer även att verka för att kraven i ECC (European Chicken Commitment) genomförs till år 2026, som ett ytterligare steg i vårt arbete för ökad djurvälfärd.

En viktig del i att verka för utveckling inom djurvälfärd är att samarbeta med våra leverantörer och vara tydliga med våra krav och förväntningar.

Linas Matkasses policy kring djurvälfärd

Linas Matkasse har i sin värdegrund ett flertal punkter som lyfts fram i den policy som ligger till grund för våra val av leverantörer. Viktigt för oss är att se en helhetsbild utifrån hållbarhet, idag och imorgon för framtida generationer.Allt kött ska vara från djur som är uppfödda med god omsorg enligt svensk djurskyddslag.Med god djuromsorg menar Linas Matkasse att:

 • Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

 • Djur ska hållas och skötas i en djurvänlig miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

 • Djur ska ges tillräcklig omsorg och tillsyn.

Leverantörer vi jobbar med ska ha ett aktivt och proaktivt djuromsorgsarbete och alltid sträva efter att djuren ska ha det så bra som möjligt. Man ska även ha ett strukturerat proaktivt kvalitetsarbete för slutprodukt samt ha ett aktivt miljö- och klimatarbete.

 • Linas Matkasse köper endast kött som är från Sverige – det vill säga fött, uppfött och slaktat i Sverige (med undantag för regionsspecifika delikatesser). Detta för att vi vill köpa närproducerat, stötta svenska bönder samt säkerställa en hög djurvälfärd tack vare svensk djurskyddslag.

 • Antibiotika får endast användas som behandling av djur vid sjukdom, och då i begränsad och kontrollerad omfattning.

Fisk

 • Fisk i våra matkassar ska vara fiskad från hållbara bestånd. Vi utgår från WWF:s fiskeguide och använder aldrig rödlistad fisk.

 • Leverantörer vi jobbar med ska ha ett proaktivt miljöfokus och aktivt verka för än mer hållbart fiske och fiskuppfödning med ständiga förbättringar för såväl djuren som slutprodukten.

Fågel och Ägg

 • Linas Matkasse använder endast svensk fågel uppfödd enligt svensk djurskyddslag samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

 • Samtliga uppfödare och leverantörer ska följa Svensk Fågels Djuromsorgsprogram och dess kontroller. Riktlinjer och krav gällande transporter, slakt, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet ska följas.

 • Ägg, d.v.s. hönsägg med skal, som levereras till Linas Matkasse ska vara värpta i svenska godkända anläggningar enligt svensk djurskyddslag och EU:s handelsnormer för ägg.

 • Som leverantör till Linas Matkasse ska man följa det frivilliga och förebyggande djuromsorgsprogram för höns som Svenska Ägg driver, EU:s handelsnormer, branschriktlinjer och salmonellaprogram. 

Linas Matkasse stöttar ECC – European Chicken Commitment

Linas Matkasse beslutade 2021 att till 2026 efterleva kriterierna i ECC – European Chicken Commitment. ECC är ett europeiskt initiativ för att driva på utvecklingen av djurvälfärd för kyckling med ett antal krav på kycklinguppfödning, inklusive att minst 20% av kycklingarna har tillgång till utomhusvistelse, som ska vara uppfyllda till 2026. För Linas Matkasse handlar det om att fortsätta arbeta med våra leverantörer på ett sätt som är i linje med lokala förutsättningar och ta i beaktande alla aspekter av hållbarhet (inklusive miljömässig och ekonomisk) samtidigt som vi tillgodoser våra kunders behov.

Fick du svar på din fråga?