Vårt engagemang inom djurvälfärd

Linas Matkasse har sedan starten 2008 tagit aktiv ställning för god djurvälfärd genom att endast köpa svenskt kött. Svensk djurvälfärd och gällande lagstiftning är världsledande och ställer mycket höga krav på producenterna. Vi är stolta över produkterna i våra matkassar och du som kund kan känna dig trygg med ditt val av Linas Matkasse.

Läs gärna igenom hela denna sida för mer detaljer men här följer en sammanfattning av Linas Matkasses val: 

 • Alla våra leverantörer har skrivit på Linas Matkasses policy kring djurvälfärd.

 • Kött: endast kött som är från Sverige – det vill säga fött, uppfött och slaktat i Sverige (med undantag för regionsspecifika delikatesser) 

 • Fisk: WWFs fiskguide gäller, vilt fångad fisk ska vara märkt med MSC. Rödlistad fisk eller insjöfisk eller fisk från Östersjön används aldrig.

 • Ägg: ska vara värpta i svenska godkända anläggningar enligt svensk djurskyddslag och EU:s handelsnormer för ägg. Äggen är ekologiska.

 • Fågel: endast svensk fågel uppfödd enligt svensk djurskyddslag, Jordbruksverkets föreskrifter samt Svensk Fågels Djuromsorgsprogram. Nyhet: Vi på Linas Matkasse väljer även att verka för att kraven i ECC (European Chicken Commitment) genomförs till år 2026, som ett ytterligare steg i vårt arbete för ökad djurvälfärd.

En viktig del i att verka för utveckling inom djurvälfärd är att samarbeta med våra leverantörer och vara tydliga med våra krav och förväntningar.

Linas Matkasses policy kring djurvälfärd

Linas Matkasse har i sin värdegrund ett flertal punkter som lyfts fram i den policy som ligger till grund för våra val av leverantörer. Viktigt för oss är att se en helhetsbild utifrån hållbarhet, idag och imorgon för framtida generationer.


Allt kött ska vara från djur som är uppfödda med god omsorg enligt svensk djurskyddslag. 

Med god djuromsorg menar Linas Matkasse att: 

 • Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 

 • Djur ska hållas och skötas i en djurvänlig miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 

 • Djur ska ges tillräcklig omsorg och tillsyn. 

Leverantörer vi jobbar med ska ha ett aktivt och proaktivt djuromsorgsarbete och alltid sträva efter att djuren ska ha det så bra som möjligt. Man ska även ha ett strukturerat proaktivt kvalitetsarbete för slutprodukt samt ha ett aktivt miljö- och klimatarbete. 

 • Linas Matkasse köper endast kött som är från Sverige – det vill säga fött, uppfött och slaktat i Sverige (med undantag för regionsspecifika delikatesser). Detta för att vi vill köpa närproducerat, stötta svenska bönder samt säkerställa en hög djurvälfärd tack vare svensk djurskyddslag. 

 • Antibiotika får endast användas som behandling av djur vid sjukdom, och då i begränsad och kontrollerad omfattning.

Fisk

 • Fisk i våra matkassar ska vara fiskad från hållbara bestånd. Vi utgår från WWF:s fiskeguide och använder aldrig rödlistad fisk.  

 • Vilt fångad fisk ska vara märkt med MSC. Vi ser gärna att odlad fisk är märkt med ASC eller KRAV. Vi väljer aldrig insjöfisk eller fisk från Östersjön.  

 • Leverantörer vi jobbar med ska ha ett proaktivt miljöfokus och aktivt verka för än mer hållbart fiske och fiskuppfödning med ständiga förbättringar för såväl djuren som slutprodukten. 

Fågel och Ägg

 • Linas Matkasse använder endast svensk fågel uppfödd enligt svensk djurskyddslag samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.  

 • Samtliga uppfödare och leverantörer ska följa Svensk Fågels Djuromsorgsprogram och dess kontroller. Riktlinjer och krav gällande transporter, slakt, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet ska följas.  

 • Ägg, d.v.s. hönsägg med skal, som levereras till Linas Matkasse ska vara värpta i svenska godkända anläggningar enligt svensk djurskyddslag och EU:s handelsnormer för ägg.  

 • Som leverantör till Linas Matkasse ska man följa det frivilliga och förebyggande djuromsorgsprogram för höns som Svenska Ägg driver, EU:s handelsnormer, branschriktlinjer och salmonellaprogram. 

Linas Matkasse stöttar ECC – European Chicken Commitment

Linas Matkasse har även nyligen beslutat att verka för att initiativet ECC – European Chicken Commitment, genomförs till år 2026. ECC är ett europeiskt initiativ för att driva på utvecklingen av djurvälfärd för kyckling med ett antal krav på kycklinguppfödning som ska vara uppfyllda till 2026. För Linas Matkasse handlar det om att vara tydliga i våra krav och förväntningar mot våra leverantörer av kyckling genom att lägga in ECC som en del av vår leverantörspolicy.

Läs om ECC här

Linas Matkasse verkar för ECC och samtliga kriterier det innefattar. Utöver det ställer vi oss positiva till att kycklingarna när det är möjligt ska ha tillgång till utevistelse. Vi kommer att verka för att minst 20% av kycklingarna har tillgång till utevistelse till år 2026.

Fick du svar på din fråga?