När vi väljer fisk utgår vi från WWF:s Fiskeguide och använder aldrig rödlistad fisk. På så sätt är vi med och motverkar utfiskningen i haven.

Hittade du svaret?