Linas Matkasse levererar i princip bara svenskt kött. Vid enstaka tillfällen förekommer importerat viltkött och ibland vill vi använda oss av specialiteter som till exempel italiensk prosciutto.

Hittade du svaret?